ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Ε/2016 (πίνακας)...

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α....

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Ε/20...

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α....

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η 3Ε/2016 Προκήρυξη για 11 θέσεις στ...

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3E/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που ...