Πρόγραμμα απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών (ΦΕΚ)...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας...

ΟΑΕΔ: Εντός της εβδομάδας η προκήρυξη προγράμματος για 10.000 ανέ...

Εντός της εβδομάδας, αναμένεται να βγει η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα για 10.000 ανέργου...