ΟΟΣΑ: Μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Ελλάδα...

Το κόστος εργασίας (ανά μονάδα προϊόντος) στην Ελλάδα μειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 κατά 0,7...

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 0,2% η απασχόληση στο λιανεμπόριο το 2ο τρίμηνο...

Μικρή αύξηση της τάξης του 0,2% σημείωσε ο  Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόρι...