ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2016 (πίνακας)...

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεω...

ΑΣΕΠ: Σήμερα η Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την προκήρυξη 2Κ/201...

Με ανακοίνωση του, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣ...

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας για την προκήρυξη 2Κ...

Με ανακοίνωση του, το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣ...

ΑΣΕΠ: Πρακτική Δοκιμασία υποψηφίων της προκήρυξης 2Κ/2016...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τι...

ΑΣΕΠ: 1 στους 22 θα προσληφθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας...

Έγινε γνωστό από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Π...