Εκδόθηκαν αναμορφώμενα αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΕΓ/2016 από τ...

Σήμερα εκδόθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΓ/2...

Διόρθωση στην 2ΕΓ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ)...

Σε ΦΕΚ συμπεριελήφθη διόρθωση που αφορά στην προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του ΑΣΕΠ για πλήρωση πεντακοσίων εβδ...