ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2016 (πίνακας)...

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2016 (ΦΕΚ 9/03.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ....

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2016 για 30 μέλη στην ΑΕΕΠ...

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-1...