Το 24ωρο ήταν κάποτε 18ωρο και στο μέλλον θα γίνει 25ωρο...

Η διάρκεια της μέρας στη Γη μεγαλώνει συνεχώς και πριν 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια το 24ωρο διαρκούσε ...

Πότε το 24ωρο θα γίνει 25ωρο

Το 24ωρο δεν θα είναι πάντα 24ωρο. Η Γη περιστρέφεται όλο και πιο αργά, με συνέπεια η διάρκεια της μ...