Πετρόπουλος: Περίπου 250.000 συνταξιούχοι παίρνουν διπλές συντάξε...

Περίπου 250.000 συνταξιούχοι, που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνόλου λαμβάνουν διπλές συντάξεις, 10.60...

Μειώσεις σε περίπου 250.000 επικουρικές συντάξεις...

Την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει τελικά η μαζική αποστολή επιστολών από το υπουργείο Εργασίας προς...