Προσλήψεις 25 ατόμων για πρόγραμμα δακοκτονίας στη Χαλκιδική...

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (...

Προσλήψεις 25 υπαλλήλων πυρασφάλειας στο Δ. Κατερίνης...

Στην πρόσληψη 25 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (...