Προσλήψεις 24 καθαριστών/στριών στο Νοσοκομείο «Ελπίς»...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 24 ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/στριες) με σ...

Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Βόλου

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα όλων των εκπαιδευτικών βαθ...

Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Λεβαδέων...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούν...