ΥΠΕΣ: Καταβολή 23,4 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας (πίνακας)...

Την κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με...

Πάνω από 23 εκατ. € ρέουν στα ταμεία των δήμων για έργα από το ΥΠ...

Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών  για την κατανομή του ποσού των 23.456.668,00 €, από το...