Όλες οι ειδικότητες κατάρτισης για 23.000 ανέργους του voucher 29...

Τις Ειδικότητες των Κλάδων για την ομάδα των ωφελούμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ηλικίας 2...

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 23.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών -...

Την άμεση υλοποίηση προγράμματος Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Εγγυημένης Απασχόλησης σε κλάδους αιχμ...

ΟΑΕΔ: Δύο προγράμματα απασχόλησης για 23.000 και 10.000 ανέργους...

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αναμένεται να ξεκινήσει στα τ...