Δ. Κηφισιάς: Στις 22 Οκτωβρίου οι εκλογές των Συνοικιακών Συμβουλ...

Με  την  υπ’αριθμ.  561/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κηφισιάς  (ΑΔΑ:  ΨΟΑΒΩΕΜ-Β41)  εγ...

Παρόντες στο συνέδριο της ΕΝΠΕ Π. Κουρουμπλής και Β. Αποστόλου...

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, και Αγροτικής Ανάπτυξ...