Δήμος Ορεστιάδας: Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ...

Για την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, στις 20:00, είναι προγραμματισμένη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίο...

Δήμος Ορεστιάδας: Με 20 θέματα συνεδριάζει στις 27 Δεκεμβρίου...

Για την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, στις 20:00, είναι προγραμματισμένη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίο...