1Γ/2015

1Γ/2015

ΑΣΕΠ-1Γ/2015: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλαχόντων

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού, του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ-1Γ/2015: Βγήκαν τα αποτελέσματα εξέτασης ορθοφωνίας

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες και μη επιτυχόντες του Γ’ σταδίου «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ-1Γ/2015: Ανακοίνωση για την εξέταση ορθοφωνίας

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-1Γ/2015: Βγήκαν νέοι προσωρινοί πίνακες

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4903/2022 (Α΄ 46), οι νέοι…

4 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Γ/2015

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα από τον πίνακα  των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  και κατόπιν της  υπ’ αριθ.…

4 έτη ago

Προκήρυξη 1Γ/2015: Οι επιτυχόντες της εξέτασης ορθοφωνίας

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες του Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΥ «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26/1/2019 για την πλήρωση 47 θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από επιλαχόντες…

4 έτη ago

ΑΣΕΠ: Εξέταση ορθοφωνίας για πρόσληψη 47 ατόμων στην ΥΠΑ

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πλήρωση σαράντα επτά (47) επιπλέον θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από…

4 έτη ago

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Γ/2015

Ανακοινώνεται  ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της  υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης  της Ολομέλείας  του (σχετ. το από 3-10-2018 Δελτίο Τύπου του…

4 έτη ago

ΑΣΕΠ: Νέα προθεσμία για την προκήρυξη 1Γ/2015 (πίνακας θέσεων)

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του…

4 έτη ago

ΑΣΕΠ: Πλήρωση θέσεων στην ΥΠΑ από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Γ/2015

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του…

4 έτη ago

ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 1Γ/2015: Αποτέλεσμα Γ’ Σταδίου Εξέτασης Ορθοφωνίας

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της εξέτασης ορθοφωνίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την…

5 έτη ago

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Γ/2015

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)…

6 έτη ago