ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 1Γ/2015: Αποτέλεσμα Γ’ Σταδίου Εξέτασης Ορθ...

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της εξέτασης ορθοφωνίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 20...

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Γ/2015...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα οριστικά αποτελέσματα...

ΑΣΕΠ: Αποτέλεσμα του γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 1Γ/2015...

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της εξέτασης ορθοφωνίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκε...

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού για την προκήρυξη 1Γ/2015...

Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες και μη επιτυχόντες του Γ΄ Σταδίου «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ» του γραπτού δια...