Πρόσληψη 18 ατόμων από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας...

Την πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψ...

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Προχωρά στην πρόληψη 18 ατόμων για πυρασφ...

Την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η...

18 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων ...