Προσλήψεις 13 ατόμων στο δήμο Ηλίδας

Στην προκήρυξη πρόσληψης 13 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, προχωρά ο δήμος Ηλίδας για την κάλυψη αναγ...

Προσλήψεις 13 ατόμων στη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού (13 άτομα) ανταποδοτικών υπηρεσιών προχωρά η Δημοτική Ε...

Προσλήψεις 13 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βέροιας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 13 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προχωρά η Δ.Ε...

Προσλήψεις 13 ατόμων στο δήμο Μυκόνου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 13 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, προχωρά ο δήμος Μυκόνου προκειμένου να καλ...

Προσλήψεις 13 ατόμων στο δήμο Βύρωνα

Στην προκήρυξη πρόσληψης 13 εργατών καθαριότητας, δύο με ειδικότητα ΔΕ Κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων ...