Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης: 115.000 κλήσεις & 2,5 εκατ....

Περίπου 115.000 κλήσεις έκοψε η δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης στη διάρκεια ενός έτους λειτουργίας ...