Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Νέστου

Στην προκήρυξη πρόσληψης 11 ατόμων, 10 με ειδικότητα ΥΕ Εργάτη καθαριότητας οδών και πλατειών και κο...

Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Κηφισιάς...

Στην προκήρυξη πρόσληψςη 11 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκει...

Πρόσληψη 11 ατόμων στην υπηρεσία ασύλου του ΥΠΕΣΔΑ...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων γι...