Λήγει η προθεσμία για τις 100 θέσεις εργασίας στο «Ελευθέριος Βεν...

Έως αύριο 30 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για τις 100 θέσεις έμμισθης επα...

Εκατό θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αιτήσεις μ...

Εκατό θέσεις έμμισθης επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοπο...