ΓΣΕΒΕΕ: Μείωση εισοδήματος σε 7 στα 10 νοικοκυριά...

Μείωση εισοδημάτων, σε σχέση με το 2015, είχε το 75% των Ελλήνων πολιτών και το 35% ζει με εισοδήματ...

ΓΣΕΒΕΕ: Με εισοδήματα μικρότερα των 10 χιλ. ευρώ το 35% των Ελλήν...

Μείωση εισοδημάτων, σε σχέση με το 2015, είχε το 75% των Ελλήνων πολιτών και το 35% ζει με εισοδήματ...