Βαρύ χαράτσι για εργαζόμενους που αμείβονται με απόδειξη δαπάνης...

Αλλάζουν όλα για τους εργαζομένους που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Με τροπολογία ...

Έρχεται εισφορά και στην αμοιβή με απόδειξη δαπάνης εντός του 201...

Ένα παράθυρο υπήρχε να αμείβονται φοιτητές, άνεργοι που κάνουν μικροδουλειές περιστασιακά η να συμπλ...

Εισφορές 26,95% για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης...

Εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία θα καταβάλλουν όσοι επαγγελματίες, μισθωτοί ή ακόμη και...