Μαχαιρίδης: Σημαντικότερος ο ρόλος του δημάρχου στις νησιωτικές περιφέρειες

«Στο νησιωτικό χώρο η διοικητική μεταρρύθμιση  ( Καλλικράτης) είχε στο επίκεντρο της τον ισχυρό Δήμο, τον Δήμο Στρατηγείο και αυτό γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας μας και κυρίως λόγω των κοινωνικών διεργασιών που συντελούνται στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες,  οι πολίτες αναζητούν την βεβαιότητα και τις λύσεις στα προβλήματα τους στα επίπεδα της διοίκησης που είναι γι αυτούς αναγνωρίσιμα, προσβάσιμα και προσεγγίσιμα  για επικοινωνία.

Πρωτίστως λοιπόν ο Δήμαρχος και δευτερεύοντος ο Περιφερειάρχης  του οποίου ο ρόλος είναι πιο σημαντικός και καθοριστικός στις στεριανές Περιφέρειες».

Αυτά τονίζει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης με συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr.

Προσθέτει, δε, ότι για να επιτευχθεί το στοίχημα της ανάπτυξης, απαιτούνται επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους απαιτούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα σημειώνει εμφατικά ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πέτυχε υψηλούς  ρυθμούς απορρόφησης, καθώς σε ένα συνολικό πρόγραμμα έργων ύψους 569.000.000 εκατομμυρίων ευρώ είχε συμβάσεις σε έργα 467.700.000 εκατομμυρίων ευρώ και πληρωμές 240.100.000 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στην aftodioikisi.gr έχει ως εξής:

 – Θα ήθελα να ξεκινήσουμε  με ένα απολογισμό του «Καλλικράτη». Ποιες είναι οι θετικές του πλευρές και ποιες οι  πρακτικές του αδυναμίες; Τι θα μεταρρυθμίζατε σε αυτή τη μεταρρύθμιση;

Είναι νωρίς να κάνεις απολογισμό κυρίως απ’ όλους εμάς που μπήκαμε μπροστά για να πετύχει η διοικητική μεταρρύθμιση, γιατί συνεχίζουμε ακόμα τώρα να δίνουμε  μάχες για να υπερασπιστούμε τον θεσμό και δυστυχώς οι ήττες είναι περισσότερες από τις νίκες.

Για τα δεδομένα του Ελληνικού κράτους όπως ξέρουμε «ο Καλλικράτης» ήταν μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση.

Δυστυχώς όμως οι τομές που επιχειρήθηκαν έμεινα στην φάση της απόπειρας και προτιμήθηκαν ημίμετρα, μετέωρα βήματα, και θεσμικά μερεμέτια.

Μια νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ανατροπής του σημερινού διοικητικού συστήματος της χώρας.

– Με αφορμή τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, γίνεται λόγος και για νέο θεσμικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο αυτό και ειδικά τη σχέση της τοπικής με την κεντρική διοίκηση;

Νομίζω πως είναι και η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στο υπάρχον  διοικητικό σύστημα να εκσυγχρονιστεί και να αποκεντρωθεί και να αντικατασταθεί από ένα ευέλικτο επιτελικό διοικητικό σύστημα με ισχυρούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς σε περιφερειακό  και τοπικό επίπεδο και  ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο στις τοπικές υποθέσεις.  

Είναι ιστορικά παράδοξο και ανακόλουθο σήμερα να μην γίνεται κατανοητό κυρίως από το κεντρικό πολιτικό σύστημα της χώρας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, πως η εθνική προσπάθεια σωτηρίας της χώρας, της οικονομίας και της χειμαζόμενης κοινωνίας μας, να στηρίζεται σε δομές που έχουν χρεοκοπήσει και σε ένα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό κράτος που είναι το ίδιο τροχοπέδη στην σωτηρία της χώρας.

 – Από ποια θέση μπορεί κάποιος να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στην ανάπτυξη της περιοχής του;  Από τη θέση του Περιφερειάρχη ή από τη θέση του Δημάρχου;

Η ανασυγκρότηση του κράτους θα πρέπει να συνοδευτεί και από την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής κάθε περιοχής.

Στο νησιωτικό χώρο η διοικητική μεταρρύθμιση  ( Καλλικράτης) είχε στο επίκεντρο της τον ισχυρό Δήμο, τον Δήμο Στρατηγείο και αυτό γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας μας και κυρίως λόγω των κοινωνικών διεργασιών που συντελούνται στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες,  οι πολίτες αναζητούν την βεβαιότητα και τις λύσεις στα προβλήματα τους στα επίπεδα της διοίκησης που είναι γι αυτούς αναγνωρίσιμα, προσβάσιμα και προσεγγίσιμα  για επικοινωνία.

Πρωτίστως λοιπόν ο Δήμαρχος και δευτερεύοντος ο Περιφερειάρχης  του οποίου ο ρόλος είναι πιο σημαντικός και καθοριστικός στις στεριανές Περιφέρειες.

Η ανάπτυξη στα νησιά μας βασίζεται στα τοπικά στοιχεία και αναλύσεις για κάθε νησί που περιγράφουν ανάγλυφα τους τομείς που έχουν προοπτική και τους τομείς που υστερούν και χρειάζονται στήριξη καθώς και στις συνεργίες που είναι απαραίτητες με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και τους πολιτικούς θεσμούς γενικότερα.

 – Η θέση σας στη συζήτηση για την μεταφορά του χρόνου διεξαγωγής  των δημοτικών εκλογών, ποια είναι;

Νομίζω πως ο προβληματισμός που αναπτύσσεται έχει τα υπέρ και τα κατά συνδέεται κυρίως  με την παρούσα οικονομική συγκυρία και την πορεία υλοποίησης  του ΕΣΠΑ που αφορά στην Αυτοδιοίκηση.

Δεν νομίζω πως η χώρα έχει την πολυτέλεια να απολέσει αρκετά Δις ευρώ.

Επί της ουσίας μόνοι τους  οι συντάκτες και εμπνευστές του «Καλλικράτη»  αποφάσισαν τον μειωμένο χρόνο θητείας  χωρίς να διαβουλευτούν με την αυτοδιοίκηση και άρα νομίζω πως μόνοι τους πρέπει να ξαναποφασίσουν.

Πιστεύω επίσης  πως με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να προβλεφθεί ένα σταθερό εκλογικό σύστημα καθώς και σταθερός χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, είναι ζήτημα δημοκρατίας.

 – Η ανάπτυξη είναι το στοίχημα της Ελλάδας. Συνδυάζεται και με την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Πόσο εύκολη η προσπάθεια για την απορρόφηση αυτών των πόρων;  Έχουν πράγματι απλοποιηθεί οι διαδικασίες ή η γραφειοκρατία εξακολουθεί να δηλώνει παρούσα;

Όντως η ανάπτυξη είναι το όχημα που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση.

Η ανάπτυξη προϋποθέτει επενδύσεις, οι επενδύσεις απαιτούν ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη  έχει η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και κυρίως των έργων και των δράσεων που  έχουν στόχευση και  έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για την Περιφέρειά μας η ολοκλήρωση των κρίσιμων για το περιβάλλον υποδομών που αναφέρονται στο τρίπτυχο «νερά, λήμματα, απορρίμματα» θα αποτελέσει μια κρίσιμη παράμετρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

 Σίγουρα τα πολλά και μικρά έργα στα 34 νησιά της Περιφέρειας δυσκολεύουν και  το προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων  και  παρόλα αυτά δε θα υπάρξει απώλεια πόρων.

Με τρομάζει βεβαίως η πορεία των εθνικών τομεακών προγραμμάτων και ας ελπίσουμε πως το σενάριο για απώλεια αρκετών Δις ευρώ δεν θα επαληθευτεί.

Σε ότι αφορά τη γραφειοκρατία παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δυστυχώς αντί να απλουστεύεται το σύστημα σε πολλές περιπτώσεις γίνεται πιο δυσκίνητο και γραφειοκρατικό.

 – Ποιες είναι οι επιδόσεις της Περιφέρειάς σας,  στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ;

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της υλοποίησης και την ποιότητα των έργων.

Στοχεύουμε στην προώθηση δράσεων και έργων ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Η Περιφέρεια μας  πέτυχε να έχει  ρυθμούς απορρόφησης υψηλούς.

Σε ένα συνολικό πρόγραμμα έργων στις 31/12/2012 ύψους 569.000.000 εκατομμυρίων ευρώ είχαμε συμβάσεις σε έργα 467.700.000 εκατομμυρίων ευρώ και πληρωμές 240.100.000 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι προσπάθειες μας στο επόμενο χρονικό διάστημα επικεντρώνονται στην οριστικοποίηση του προγράμματος, την υλοποίηση των έργων και στην προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα είναι καθοριστικής σημασίας; Για την περιοχή μας αλλά και την πατρίδα μας.

 – Ποιος ο ρόλος της Περιφέρειάς σας στις παρούσες οικονομικές συνθήκες;

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία καλούμαστε και εμείς  να διαδραματίσουμε ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής προστασίας.

Κάθε άνεργος και κάθε επιχείρηση που κινδυνεύει, συνιστά πληγή στον ευαίσθητο κοινωνικό ιστό της νησιωτικής μας Περιφέρειας. 

Είναι ανάγκη μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία να υπάρξει επανιεράρχιση στόχων και κυρίως προτεραιοτήτων προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Τα περιθώρια  έχουν στενέψει κατά πολύ και οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες έως μηδαμινές, οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται συνεχώς.

Με την ανεργία να γιγαντώνεται, καλούμαστε να αναλάβουμε ενεργότερο ρόλο τόσο στο σχεδιασμό πολιτικών όσο και δράσεων.

Δεν έχουμε όμως τη θεσμική ευελιξία να χαράξουμε πολιτικές και να εφαρμόσουμε δράσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Έτσι ο ρόλος μας γίνεται συμπληρωματικός αλλά έστω και έτσι νομίζω πως πρέπει να προσπαθήσουμε.

 – Η βαριά βιομηχανία της περιφέρειας σας είναι ο τουρισμός. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε για την πορεία της τουριστικής περιόδου;

Η Περιφέρειά μας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και με ένα παγκοσμιοποιημένο προϊόν, όπως ο Τουρισμός, κατόρθωσε  να ανταπεξέλθει στην πρόκληση με θετικά αποτελέσματα το 2012.

Αυτό οφείλεται, πέραν της ελκυστικότητας  της περιοχής μας (48 νησιά, τουριστικός προορισμός, φυσικό και δομημένο περιβάλλον κ.λ.π.) κυρίως στην εγρήγορση του τοπικού μας δυναμικού: φορείς, επιχειρήσεις, στελέχη, εργαζόμενοι.

Έχουμε διαπιστώσει πως ο Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της διατήρησης υψηλών και σταθερών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Είναι λοιπόν ιδιαιτέρως σημαντικό και κρίσιμο, τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες γενικότερα, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.

Σε συνεργασία με τους φορείς Τουρισμού υιοθετήσαμε πρωτοβουλίες και δράσεις (προβολή, διαφήμιση, επαφές, συνέδρια, εκθέσεις) και νομίζουμε πως τα αποτελέσματα θα είναι  και πάλι θετικά.

Οι προβλέψεις είναι καλές, θα χρειαστεί όλοι να συμβάλλουμε προκειμένου να μην ανατραπεί το καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί.

Οι επισκέπτες θέλουν ηρεμία και ασφάλεια και αυτά μπορούμε όλοι να τα διασφαλίσουμε κυρίως  με τις ενέργειες μας και κυρίως με την συμπεριφορά μας.   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!