Ιωάννης Γκογκοζώτος, διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: Είμαστε δίπλα στην Αυτοδιοίκηση

Για το ρόλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μιλά στην «ΑΥΤΟδΙΟΙΚΗΣΗ GR» ο διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ι. Γκογκοζώτος.

Κύριε Γκογκοζώτο, θα μπορούσατε να μας περιγράψετε το ρόλο και την αποστολή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.;

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.
Τα θεματικά αντικείμενα δράσης της εταιρίας είναι, περιβάλλον, θεσμικά ζητήματα, κοινωνική πολιτική, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, πολιτισμός, νομικά ζητήματα, οικονομικά των ΟΤΑ, επιχειρηματικότητα της αυτοδιοίκησης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. υποστήριξη δικτύων και διακρατικές ανταλλαγές κ.λ.π.

– Θα θέλαμε να αναφερθείτε πιο αναλυτικά στους σκοπούς της Εταιρίας.

Ο βασικός καταστατικός σκοπός της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπως αποτυπώνεται στο νόμο και το καταστατικό της, είναι :

• H επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Oργανισμών Τοπικής Aυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης και των Τοπικών Ενώσεων δήμων και Κοινοτήτων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, των Επιχειρήσεών τους και των λοιπών Νομικών Προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν, ιδίως δε η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών και εκδόσεων, η παροχή συμβουλών και πληροφοριών, η οργάνωση των φορέων αυτών και η επιμόρφωση των στελεχών τους.
• H ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Aυτοδιοίκηση.
• H ανάληψη από φορείς του δημόσιου Τομέα ερευνών, μελετών, σύνθετων έργων, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη
• H συνεργασία με αρχές και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
• Η δημιουργία και πιστοποίηση Κέντρου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

– Αυτή την περίοδο ποια προγράμματα υλοποιεί;

Αυτή την περίοδο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει αναλάβει :

• την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του νέου δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, σε εκτέλεση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠ.ΕΣ., την Κ.Ε.δ.Κ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
• Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Ε.Σ.Π.Α. η Ε.Ε.Τ.Α.Α. επεξεργάσθηκε για την Κ.Ε.δ.Κ.Ε. τις παρακάτω προτάσεις :
– Πρόταση για τον « Προγραμματισμό και τη διαχείριση έργων και δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013»
– Πρόταση για το «Σύστημα αξιολόγησης και επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
• Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Π. « ΘΗΣΕΑΣ» μέσω της εκπόνησης συστήματος διοίκησης και των διαδικασιών εφαρμογής και της ανάπτυξης και λειτουργίας του διοικητικού και πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

• Την υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης για ανέργους, εργαζομένους και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες στο πλαίσιο του Ε. Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Κοινωνία της Πληροφορίας και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
• Την υλοποίηση διακρατικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ κ.λ.π.

Ενώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στη διοικητική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα στην ενότητα που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Βελτίωση διοικητικής Ικανότητας).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!