η-αλήθεια-για-τη-θράκη-βαθειά-πραγματι-1239370

Η αλήθεια για τη Θράκη: Βαθειά πραγματικότητα και δυνατότητα υπέρβασης

*Του Φάνη Κωφίδη
Ας είμαστε ψύχραιμοι και ειλικρινείς. Στη Θράκη υπάρχει μία σπάνια όσο και καθοριστική για την υστέρησή της πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή μπορεί παραστατικά να περιγραφεί με τη μορφή δύο ομόκεντρων φαύλων κύκλων. Υπάρχει ένας εξωτερικός Φαύλος Κύκλος, που εμπεριέχει τον εσωτερικό, τον οποίο μάλιστα κρύβει, συντηρώντας έτσι όλα τα στοιχεία που καθηλώνουν τη Θράκη στην υστέρηση και τη δυσπραγία. Ο εξωτερικός Φαύλος Κύκλος ξεκινά από τις Επιρροές από την Τουρκία και οδηγεί στην Εκμετάλλευση της φυσιολογικής ανησυχίας που προκαλούν οι επιρροές αυτές από «κάποιους» χριστιανούς πολιτικούς παράγοντες. Η εκμετάλλευση γίνεται σε τοπικό κυρίως επίπεδο από ανθρώπους/πολιτικούς, που πολύ απλά βολεύονται με τις παρεμβάσεις αυτές και καλλιεργούν το αφήγημα του προστάτη (για να μη χρησιμοποιηθεί η πιο λαϊκή συνώνυμη λέξη που χρησιμοποιείται για προστάτες της νύχτας!).

Σαφώς και δεν είναι ίδια τα μεγέθη «έξωθεν παρεμβατικότητα» και «εκμετάλλευση της παρεμβατικότητας αυτής από θρακοσωτήρες», αλλά με αυτόν τον θορυβώδη και αρκετά ρηχό τρόπο συσκοτίζεται το πραγματικό ζήτημα στη Θράκη που αφορά στον εσωτερικό Φαύλο Κύκλο, ο οποίος είναι πιο επικίνδυνος και χρήζει συντεταγμένης αντιμετώπισης από την ελλαδική πλευρά. Μόνο η επαρκής αντιμετώπισή του θα βάλει στέρεες βάσεις για την πολυπόθητη Ευημερία στη Θράκη. Ο Κύκλος αυτός δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, αλλά με ριζωμένη ψυχολογία και με παραγόμενο αρνητισμό στη συλλογική σχεδόν συμπεριφορά στη Θράκη. Είναι ο Κύκλος, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται και τρέφεται ο εξωτερικός με τους Προστάτες και την  κοντόφθαλμη μικροπολιτική σε πολλά άσχετα θέματα με την εξωτερική πολιτική.

Ποια είναι όμως ακριβώς η σύσταση του Φαύλου αυτού Κύκλου;

Το βαθύτερο αίτιο ξεκινά από πολύ παλιά και αφορά στο ριζωμένο Έλλειμμα Εμπιστοσύνης στο Ρόλο, τη «Γεωγραφία» και την Κοινωνία του τόπου μας. Έλλειμμα, που, παρόλες τις παλαιότερες επιμέρους προσπάθειες του ελληνικού Κράτους, και το εμφανές έντονο ενδιαφέρον του σημερινού Πρωθυπουργού, συντηρείται ακόμη και σήμερα και εντείνεται ακόμη περισσότερο από το «φτιαχτό»-σε σημαντικό βαθμό- Έλλειμμα στην Εμπιστοσύνη της Μειονότητας απέναντι στο ελληνικό Κράτος και τους θεσμούς της Χώρας μας. Αυτό το συνολικό Έλλειμμα Εμπιστοσύνης παρήγαγε μια σαρωτική Παθητικότητα. Ένα είδος μοιρολατρίας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εδώ! Η Παθητικότητα αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται σε χαμηλή διάθεση και ικανότητα για ενεργητικές πολιτικές πρωτοβουλίες και συνέργειες. Αυτό πάλι συντηρεί το τέλμα και δίνει χώρο στην κοντόφθαλμη τοπική Πολιτική, τις πολιτικές του «μονόφθαλμου στους τυφλούς» και της μικροψυχίας. Και αυτό τελικά οδηγεί πίσω στο έλλειμμα Εμπιστοσύνης, κλείνοντας τον φαύλο κύκλο».

Για να σπάσει αυτός ο εσωτερικός Φαύλος Κύκλος  στη Θράκη χρειάζεται ΥΠΕΡΒΑΣΗ.  Υπέρβαση σε δύο ταυτόχρονα επίπεδα. Αφενός θα βοηθήσει σημαντικά το σπάσιμο του εξωτερικού κύκλου-με ό,τι σημαίνει αυτό-για να φανεί ο εσωτερικός, αφετέρου είναι αναγκαία η εύρεση των κατάλληλων εργαλείων για να σπάσει ο εσωτερικός κύκλος.  Προς αυτή την κατεύθυνση δύο συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν αντίστοιχα σε δύο καθοριστικά Εργαλεία, μπορούν συνδυασμένα να πετύχουν το μεγάλο ζητούμενο. Εργαλεία, που λαμβάνουν υπόψιν ταυτόχρονα Οικονομία, Γεωπολιτική, Ιστορία, Κοινωνιολογία, και Ψυχολογία. 

(Οι αυθεντικές αυτές προτάσεις με το ειδικό τους περιεχόμενο για τα δύο Εργαλεία είναι εδώ και καιρό εκ μέρους του γράφοντα στη διάθεση της Πολιτικής Ηγεσίας της Χώρας. Οποιαδήποτε ομοιότητα των αυθεντικών αυτών προτάσεων με άλλες όψιμες «προτάσεις» προφανώς δεν είναι συμπτωματική!).

Το πρώτο Εργαλείο αφορά έναν  ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό,  και το δεύτερο τη Δημιουργία ενός  Συντονιστικού εποπτικού Μηχανισμού για  την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδιασμού αυτού. Και τα δύο Εργαλεία έχουν ως στόχο τη βιώσιμη Ευημερία, με δράσεις και εφαρμογές που εμπεδώνουν παντού την καταλυτική λειτουργία του στοιχείου της ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. 

Α) Ο ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ θα εφαρμόζει στρατηγικές πολιτικές κατά προτεραιότητα, στοχεύοντας ακριβώς στη βιώσιμη Ευημερία(Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, αίσθημα Ασφάλειας και Αυτοπεποίθησης). Με ιδιαίτερη φροντίδα σε ό,τι αφορά και τη Μειονότητα.

Β) Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΡΑΣΕΩΝ θα διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην εφαρμογή του όποιου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Θράκη.

Αρμοδιότητες του Μηχανισμού προτείνεται να είναι  α) ο Συντονισμός /Εποπτεία  του κυβερνητικού και αυτοδιοικητικού  Έργου στη Θράκη και  β)  μίαολιστική Στρατηγική Δράσεων Επικοινωνίας & Διαφώτισης  προς κάθε κοινωνική ή πολιτισμική απόχρωση στη Θράκη, που μπορεί να χρήζει ριζικά καλύτερης και αντικειμενικής ενημέρωσης για ζητήματα που την αφορούν.

Και τα δύο Εργαλεία, ασφαλώς επαφίενται στην ευχέρεια της ελληνικής Πολιτείας/Κυβέρνησης. Το ειδικότερο περιεχόμενό τους, μπορεί να αναπτυχθεί σε άλλο άρθρο.

Επιτέλους φτάνει πια με την εξ αποστάσεως «Θρακολογία» και τους «Θρακοσωτήρες» εντός. Με σύνεση, ψυχραιμία, όραμα και προσήλωση σε αυτό, η μεγάλη Υπέρβαση μπορεί να γίνει. 

Ο Πρωθυπουργός της Χώρας φαίνεται να το εννοεί σοβαρά, και να προχωρήσει ακόμη περισσότερο απ´ ότι ο αείμνηστος πατέρας του στις υποθέσεις της Θράκης.

*Ο Φάνης Κωφίδης είναι Πολιτευτής της ΝΔ στη Ροδόπη και Πρόεδρος του think club ΕΑΝΟΣ