Δ. Τσουκαλάς στην aftodioikisi.gr: Αυτά αλλάζουμε άμεσα στο δημόσιο

Τα χαρτιά του για όλα τα τρέχοντα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης ανοίγει στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δημήτρης Τσουκαλάς:

-Για την κινητικότητα τονίζει ότι θα είναι εθελοντική και θα εμπεριέχει δημοσιότητα, αφού θα γίνεται μέσω δημόσιας πλατφόρμας, ενώ αποκαλύπτει ότι για την μοριοδότηση των υπαλλήλων πέραν των τυπικών προσόντων είναι πιθανόν να λαμβάνεται υπόψη και το αποτέλεσμα δομημένης συνέντευξης, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα συνυπολογίζονται κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι μετακινήσεις θα αφορά όλο το δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ και των ΑΕ, ενώ ειδικά για τον τομέα της υγείας τονίζει ότι «μπορεί να υπάρχουν μετακινήσεις προς την υγεία αλλά θα είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί για το αντίθετο».

-Για την μονιμοποίηση των 50.000 ΙΔΑΧ λέει ότι θα γίνει «το συντομότερο δυνατό» με στόχο στο ελληνικό δημόσιο να υπάρχουν δύο ειδών σχέσεις εργασίας: Των μόνιμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων.

-Για το ΠΔ αναγνώρισης προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα εώς εφτά χρόνια τονίζει ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια του αντικειμένου: «Από τη στιγμή που κάποιος έχει ένσημα στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να αναγνωριστούν. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εργασίας, για παράδειγμα, στο Super Market ή του νεωκόρου στην Εκκλησία. Και τα δύο πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο», λέει χαρακτηριστικά.

-Για τα προγράμματα σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που θα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, επισημαίνει ότι στόχος είναι να λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο πιλοτικά  για έναν περιορισμένο αριθμό υπάλληλων οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

-Για την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής, υποστηρίζει ότι στόχος είναι να εφαρμοσθεί εντός του 2017 σε όλο το δημόσιο τομέα και «να είναι άκυρο κάθε έγγραφο που δεν έχει διακινηθεί ηλεκτρονικά και δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή». 

-Για το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τονίζει ότι «το σημαντικό είναι πως το Δημόσιο αναλαμβάνει μέσω συγκεκριμένων Δεσμεύσεων να λογοδοτεί προς τους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Επιπλέον οι πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση ενώ η διαφάνεια και η πληροφόρηση θα γίνεται θεσμικά, με σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, μακριά από κλειστές πόρτες και διαδικασίες.»

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δημήτρη Τσουκαλά στην aftodioikisi.gr είναι το εξής: 

Κύριε Γενικέ, τις επόμενες ημέρες δίνεται σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την κινητικότητα. Θα είναι απολύτως εθελοντική ακόμη και εντός των ίδιων φορέων ή θα είναι και υποχρεωτική με τη μορφή της απόσπασης εφόσον υπάρχουν έκτακτες ανάγκες;

H κινητικότητα θα είναι εθελοντική και θα εμπεριέχει δημοσιότητα, αφού θα γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας που θα δημιουργήσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Στόχος μας είναι να υπάρξει ένας εξορθολογισμός της κατανομής του προσωπικού με ενίσχυση τομέων, όπως για παράδειγμα η υγεία, που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλες ελλείψεις.

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας αίτησης για μια θέση ο αν. υπουργός έχει πει ότι θα προηγείται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Πώς θα γίνεται η μοριοδότηση: Με βάση τα τυπικά προσόντα (σπουδές, προϋπηρεσία κλπ) ή θα λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι όπως για παράδειγμα η οικογενειακή κατάσταση, τα ουσιαστικά προσόντα για τη θέση αυτή τα οποία μπορούν να πιστοποιούνται και από προσωπική επαφή – συνέντευξη;

Η ενδεχόμενη συνέντευξη θα είναι δομημένη, η οποία ωστόσο θα έχει χαμηλό ποσοστό βαρύτητας, μιας και το βασικό κριτήριο θα είναι τα τυπικά προσόντα όπως η προϋπηρεσία και οι σπουδές.

Δεν θα υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια;

Στόχος της κινητικότητας είναι ένα δημόσιο πιο αποτελεσματικό με καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω της κινητικότητας δεν είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, αυτή προχωράει μέσω άλλων δράσεων της κυβέρνησης.

Ο κ. Βερναρδάκης έχει μιλήσει για κάποιους περιορισμούς στη μετακίνηση εξαιρώντας τους εκπαιδευτικούς, τους δικαστικούς και τους ένστολους για τους οποίους θα υπάρξουν ειδικά συστήματα κινητικότητας. Θα υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις εκεί που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες όπως για παράδειγμα στον τομέα της Υγείας;

Όπως γνωρίζετε, στον τομέα της Υγείας η κυβέρνηση μας δίνει μεγάλη βαρύτητα. Έχουμε εγκρίνει πολλές προσλήψεις και θα προχωρήσουμε περαιτέρω για θέσεις, ιατρικού και νοσηλευτικού, και διοικητικού προσωπικού ώστε να αυξηθεί η ποιότητα λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Με αυτό το σκεπτικό, μέσω της κινητικότητας μπορεί να υπάρχουν μετακινήσεις προς την υγεία αλλά θα είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί για το αντίθετο.

Ένα θέμα που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν και πώς θα εφαρμοσθεί η κινητικότητα από ΝΠΙΔ ή ΑΕ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ προς το δημόσιο και τους ΟΤΑ αλλά και το αντίστροφο. Προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία;

Στόχος είναι η κινητικότητα να αφορά όλο το δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ και των ΑΕ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας υπάλληλος της ΣΤΑΣΥ να μπορεί να μετακινηθεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ωστόσο δεν σας εμποδίζει σε αυτό το διαφορετικό καθεστώς μεταξύ μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων; 

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο προωθούμε άμεσα την κατάργηση της ιδιότητας των αορίστου χρόνου με την μετατροπή των περίπου 50.000 ΙΔΑΧ σε μόνιμους υπαλλήλους. Ώστε πλέον στο ελληνικό δημόσιο να υπάρχουν δύο ειδών σχέσεις εργασίας: Των μόνιμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων.

Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό;

Θα γίνει το συντομότερο δυνατό εξετάζοντας όλες τις νομικές παραμέτρους ώστε η ρύθμιση να είναι άρτια και πλήρης και να επιλύει και τα εργασιακά, μισθολογικά, βαθμολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Ένα άλλο «καυτό» θέμα είναι το ΠΔ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Θα το δούμε σύντομα; Το ρωτώ αυτό γιατί καθυστέρησε πολύ από την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Να διευκρινιστεί ότι με τη δική μας ρύθμιση, επιλύεται ένα θέμα που πηγαίνει πίσω αρκετά χρόνια. Πλέον θα προχωρήσει άμεσα ώστε να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα έως και εφτά χρόνια. Σημειώνω ότι σε πρώτη φάση αυτή θα είναι βαθμολογική και όχι μισθολογική.

Είναι βασικό κριτήριο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας η συνάφεια του αντικειμένου; Για παράδειγμα αν ένας υπάλληλος εργαζόταν ως σερβιτόρος στον ιδιωτικό τομέα και τώρα είναι διοικητικός υπάλληλος θα μπορεί να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία του έως εφτά χρόνια;

Μπορώ να σας πω την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή που κάποιος έχει ένσημα στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να αναγνωριστούν. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της εργασίας, για παράδειγμα, στο Super Market ή του νεωκόρου στην Εκκλησία. Και τα δύο πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Από εκεί και πέρα η σχετική ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους για την ουσιαστική αναγνώριση, σε συνάρτηση και με το ρόλο των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα το Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στους ενδιαφερόμενους καταργώντας ακόμη και την κλήρωση. Πρόσφατα με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα  χρηματοδοτούμενων σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για δημόσιους υπαλλήλους. Μιλάμε για τα ήδη υπάρχοντα τμήματα του ΕΑΠ ή για νέα ειδικά για τους υπαλλήλους του δημοσίου;

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου προκειμένου, με ορίζοντα το νέο ακαδημαϊκό έτος, να διαμορφώσουμε νέα προγράμματα σπουδών για δημοσίους υπαλλήλους. Σε πρώτη φάση τα προγράμματα αυτά που θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο, θα λειτουργήσουν πιλοτικά για έναν περιορισμένο αριθμό υπάλληλων οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Στόχος μας είναι να μπορούν να επιμορφωθούν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι στη συνέχεια θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Μία σημαντική πρωτοβουλία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου σας είναι η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στο δημόσιο. Καθώς τέτοιες εξαγγελίες έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, τι διαφορετικό έχετε να παρουσιάσετε;

Κοιτάξτε, η γραφειοκρατία όχι μόνο ταλαιπωρεί τον πολίτη στις καθημερινές του συναλλαγές με το δημόσιο αλλά και κοστίζει. Ξέρετε πόσο κόστισαν τα έγγραφα, τα μελάνια και οι ανθρωποώρες χαμένου χρόνου, στο ελληνικό δημόσιο την τελευταία 15ετία σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ και διεθνών μετρήσεων; 6 δις στην πιο συντηρητική εκτίμηση. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να είχαν δοθεί για την ανακούφιση των ασθενέστερων; Εμείς λέμε ότι θα μπορούσαν. Γι’ αυτό και βάζουμε άμεσα μπροστά την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής και των ηλεκτρονικών εγγράφων στο δημόσιο. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά τους επόμενους μήνες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ώστε να εφαρμοσθεί σε όλο το δημόσιο εντός του 2017. Στόχος είναι να μην ισχύει και να είναι άκυρο κάθε έγγραφο που δεν έχει διακινηθεί ηλεκτρονικά και δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Πριν μερικές ημέρες δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.Τι αλλάζει στο δημόσιο;

Το σημαντικό του νέου Σχεδίου είναι πως το Δημόσιο αναλαμβάνει μέσω συγκεκριμένων Δεσμεύσεων να λογοδοτεί προς τους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Επιπλέον οι πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση ενώ η διαφάνεια και η πληροφόρηση θα γίνεται θεσμικά, με σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, μακριά από κλειστές πόρτες και διαδικασίες.

Η συμμετοχή της χώρας στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση είναι στις προτεραιότητές μας και οι πολίτες θα έχουν άμεσα και πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή συναλλαγή τους με το Δημόσιο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!