Αποζημίωση απόλυσης λόγω μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας σε σχολικούς φύλακες - Πότε δικαιολογείται (απόφαση) - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
2
Ιούλιος
Back

Αποζημίωση απόλυσης λόγω μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας σε σχολικούς φύλακες – Πότε δικαιολογείται (απόφαση)

Οι σχολικοί φύλακες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούσαν σε Δήμους έως 23.7.2013, οπότε και ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δικαιούνται τη λήψη της αποζημίωσης του άρθρου 177 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), υπολογιζομένης αυτής σε συνάρτηση προς το χρόνο της πραγματικής απασχόλησής τους, ήτοι το χρόνο που διανύθηκε πριν από τη θέση αυτών σε καθεστώς διαθεσιμότητας και ακολούθως λύσεως της υπαλληλικής τους σχέσης.

Δεδομένου δε ότι, εν προκειμένω, μετά τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας και της παρατάσεως που εδόθη δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, λύθηκε η υπαλληλική σχέση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων πρώην σχολικών φυλάκων, δικαιολογείται η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης και για την πρόσθετη αυτή αιτία.

Τέλος, κατά την κρίση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση) πρέπει να επισημανθεί ότι η ως άνω αποζημίωση απόλυσης λόγω μη χορηγηθείσας κανονικής άδειας, η οποία χορηγείται σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, ουδόλως εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 30 του ν 4024/2011, διά του οποίου καταργήθησαν όλα τα επιδόματα και αποζημιώσεις που δεν συμπεριλήφθησαν στο οικείο κεφάλαιο του νόμου αυτού (ν.4024/2011). Τούτο διότι η εν λόγω αποζημίωση χορηγείται ενόψει της διακοπής του εργασιακού δεσμού του απασχολούμενου σε Ο.Τ.Α. και όχι στο πλαίσιο μιας αποσπασματικής επιδοματικής πολιτικής που δεν διαφοροποιείται βάσει ποιοτικών κριτηρίων (τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων, αξιολόγηση υπαλλήλων) την μεταρρύθμιση της οποίας, άλλωστε, σκοπεί η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4024/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!