Υπ. Εργασίας: Πρόσκληση απόσπασης υπαλλήλων στο ΕΚΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες τους προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4440/2016:

«Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται απόαυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης πρόσκλησης που δύναται να απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για το ΕΣΚ.»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 4 του ν.4440/2016, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά, δυνάμενη να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη μήνες.

Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.

Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση για την πλήρωση με απόσπαση: 2 θέσεων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κατά ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

– Αίτηση υποψηφιότητας

– Πρόσφατο πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο βεβαιώνονται επιπλέον αν μέχρι σήμερα έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υφίσταται οποιαδήποτε πειθαρχική ή ποινική εκκρεμότητα καθώς και αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας είτε ταχυδρομούνται είτε κατατίθενται και απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) (Βασ. Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11526 Αθήνα) με την ένδειξη: Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4440/2016 όπως ισχύει και από την προβλεπόμενη σε αυτό, τριμελή επιτροπή.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα αποσταλεί στη διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών με την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους υπαλλήλους τους.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΕΚΚΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!