Δευτέρα
25
Σεπτέμβριος
Back

“Τρέχουν” 141 προσλήψεις σε 10 Δήμους της Αττικής-Δείτε τις προκηρύξεις

Σε προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη των εποχικών αναγκών τους, προχωρούν δήμοι της Αττικής.

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Πετρούπολης (προκήρυξη)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρης ανάγκης – σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του Ν.4765/2021 -δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών με αθλοπαιδίες, ύστερα από τη λήξη του σχολικού
έτους, όπου η μη άμεση κάλυψή της θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις οικογένειες εργαζόμενων γονιών.

Η Υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται με τη μορφή pdf και θα πρέπει να περιλαμβάνονται έως 5 δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της αιτήσεως.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα οκτώ (08) ημερολογιακών ημερών από Παρασκευή 09/06/2023 έως και Παρασκευή 16/06/2022 και ώρα 13:00.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 31-08-2023.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών στο Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας γνωτοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2023 και συγκεκριμένα του εξής κατά ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόνπρόσθετα προσόντα), αριθμό ατόμων και χρονική περίοδο από 01-07-2023 έως 31-10-2023.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Αίγινας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας», που εδρεύει στην Αίγινα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕκαι να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτεταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίαςμας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας,Λ. Δημοκρατίας31 Τ.Κ18010-Αίγινα, υπόψιν καςΠετράκη Κωνσταντίνας(τηλ. επικοινωνίας: 2297022272 –2297026320 –2297027753 –6934722473).

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές 4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών.

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Ο Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών.

Προσλήψεις 24 υπαλλήλων στο Δήμο Περιστερίου (προκήρυξη)

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 27 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών και όχι πέραν της 31ης/10/2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7/6/2023 έως 15/6/2023.

Ανοιχτές δύο θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Την πρόσληψη δύο χειριστών μηχανημάτων έργου με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών συνολικά επτά (07) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 12/6/2023 έως και 14/6/2023 και ώρες 09:00 έως 14:00

Προσλήψεις 31 ατόμων στο Δήμο Χαϊδαρίου (προκήρυξη)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού

τριάντα ενός (31) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 02.06.2023 έως και την 12.06.2023.

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Σαλαμίνας (προκήρυξη)

Ο Δήμος Σαλαμαίνας ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σαλαμίνας (Δημαρχείο Σαλαμίνας / Λεωφ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 / 2ος όροφος-Γραφείο 7) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερολογιακών ημερών που ξεκινά την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ως κάτωθι δημοσίευσης της παρούσας δηλαδή από 12/06/2023 έως & 16/06/2023. (Πληροφορίες: 2132027 373 – Ζ. Μιχαλάκη / 2132027 375 – Ζ. Κουλουριώτης / 2132027 376 – Τ. Ανδριανού).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!