Θέση Κοινωνικού λειτουργού στο Δ. Καλαμαριάς

O δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα άτομο για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ


Αφήστε μια απάντηση