Θέση για υπεύθυνο μουσείου στην Πάρο

H KΔΕΠΑΠ προτίθεται να προσλάβει υπεύθυνο μουσείου με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών με πτυχίο ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ