Θέση εξωτερικού συνεργάτη στο ΙΙΒΕΑΑ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (VI-SEEM)», με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ζωή Κούρνια, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση τεχνικού).

Διάρκεια εργασίας: 3 μήνες

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι:

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στην Πληροφορική

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Βιοπληροφορική

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε α) χρήση υπερυπολογιστικών συστημάτων ή συμπλεγμάτων υπολογιστών και β) βιομοριακές προσομοιώσεις πρωτεϊνών

4. Ανακοινώσεις σε συνέδρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΙΙΒΕΑΑ


Αφήστε μια απάντηση