Θέση εκπαιδευτικού στο Δ. Αριστοτέλη

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μία (1) θέση (Εκπαιδευτικού ΠΕ) για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ Γυμναστηρίου Γυμνασίου που εδρεύει στην Τ.Δ. Ιερισσού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> του Δήμου Αριστοτέλη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ