Τελευταίες μέρες αιτήσεων για 342 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο (λίστα)

Λίγες μέρες απομένουν για τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για 342 θέσεις που είναι ανοιχτές σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς για προσλήψεις προσωπικού. 
Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε Δημόσιο τις τελευταίες μέρες, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους είτε διαβάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία ορισμένων προκηρύξεων που ακολουθούν:

5) Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

6) Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου για 22 μήνες

7) Προσλήψεις 3 συντηρητών αρχαιοτήτων στην ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης

8) Προσλήψεις 6 ατόμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

9) Προσλήψεις 130 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

10) Προσλήψεις 55 ατόμων στη ΔΕΗ

11) Πρόσληψη 7 φυλάκων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

12) Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Αρχαιοτήτων Χίου

13) Προσλήψεις 5 φυλάκων στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

14) Προσλήψεις 18 φυλάκων στην ΕΦΑ Ηρακλείου

15) Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, , για το υποέργο 1 «Ενέργειες Τεκμηρίωσης Ελληνικών Μνημείων ΚΠΚ και Υποστήριξης του Έργου», στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001546, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Αθηνών (Ακρόπολη)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Φωκίδος, (Δελφοί)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Ηλείας (Αρχαία Ολυμπία, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Κυκλάδων (Δήλος)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 12μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Σάμου – Ικαρίας (Πυθαγόρειο, Ηραίο Σάμου)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Ημαθίας, Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών Βέροιας

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 10μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Τρικάλων (Μετέωρα)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 10μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Πόλης Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 12μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Δωδεκανήσου(Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 8μηνη σύμβαση, ΔΙ.Π. ΚΑ. με έδρα την Αθήνα (Μονές: Δαφνίου, Οσίου Λουκά, Χίου) και υποχρέωση μετακίνησης και διαμονής κατά διαστήματα εκτός έδρας

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 6μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Λακωνίας (Μυστράς)

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή –Μεταβυζαντινή  Αρχαιολογία με 6μηνη σύμβαση, Εφ. Α. Δωδεκανήσου (Χώρα Πάτμου, Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και Σπήλαιο

Αποκάλυψης Πάτμου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο θέση εργασίας (η προτίμηση δηλώνεται στο σχετικό πεδίο της συνημμένης αίτησης).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (με αναφορά

στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8226690 & 213 1322662.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-11-2018 έως και  07-12-2018

16) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

19ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ. Αβρονιδάκη Δ.).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279000.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 10-12-2018

17) Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 32 ατόμων

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Α.Π.7753/12-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων – Διοικητικών Υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 με στοιχεία: COM/TA/MARE/18/AD8, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12 Διοικητικοί Υπάλληλοι, Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (DG MARE) της Ε.Ε., Τομείς

Αλιευτικής Επιστήμης & Διαχείρισης

20 Διοικητικοί Υπάλληλοι, Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (DG MARE) της Ε.Ε., Τομείς Ελέγχου & Επιθεώρησης της Αλιείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=637532 καθώς και

στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

http://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3511-com-ta-mare-18 ad8_en

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

18) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρόσληψη 27 ατόμων

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

27ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Άννας Στέφα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2144820.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-12-2018 έως και 10-12-2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!