Σητεία: Προσλήψεις 10 ατόμων στη ΜΑΔΕΣ

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ.), που εδρεύει στο Δήμο Σητείας Ν. Λασιθίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΑΔΕΣ