Προσλήψεις υδρονομεών στο Δ. Νικολάου-Σκουφά

Ο δήμος Νικολάου Σκουφά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16/05/2018 έως και την 23/05/2018 στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ