Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα καλεί όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στο Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή αρδευτική περίοδο 2018  και ειδικότερα:

1. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων της Τ.Κ. Περιστερίου και
2. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων στη Δ.Ε. Κροκεών

να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου, έντυπο της οποίας χορηγείται από αυτή έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2017.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
(α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και
(β) να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60 ο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Πιστοποιητικό γέννησης.
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.    Υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί ικανότητας ανάγνωσης και γραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
5.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
6.    Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
7.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
8.    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.
9.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία),
10.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου) και
11.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, περί μη απόλυσης από άλλη θέση υπαλλήλου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).

Δε δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!