Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Άργους-Μυκηνών

Ο Δήμαρχος Αργους-Μυκηνών προτίθεται να προσλάβει 10  Υδρονομείς Αρδευσης για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ