προσλήψεις-βρεφονηπιοκόμων-στο-δ-ιωα-364217
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 19.01.2018 | 16:44

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Δ. Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ