Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Σύρου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων
-Δύο (02) Πλοίαρχοι Α΄Τάξεως Ε.Ν.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
– Ένας (01) Μαθηματικός.
– Ένας (01) Φυσικός.
– Ένας (01)Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός.
– Ένας (01) Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας , ή Πολιτικών
Επιστημών.
– Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής
που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ
50/2001, ως ισχύει και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην
Πληροφορική.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i.Ναυτικών Μαθημάτων
– Δύο (02) Πλοίαρχοι Ά ή Β΄ Τάξεως Ε.Ν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ