Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Δωρίδος

Ο δήμαρχος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,2μηνης διάρκειας , μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας των λουομένων ναυαγοσωστικής κάλυψης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ