Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΣΑΠ),  που εδρεύει στην Αθήνα, (Χαλκοκονδύλη 22) του Νομού Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΧ1-2018.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ(14_3_2018_A1).pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (14_03_2018) (Α2).pdf

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 04/06/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ