Προσλήψεις καθαριστών στο ΕΚΠΑ με 18μηνα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 άτομα με ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος και συγκεκριμένα των κτηρίων της Ιατρικής Σχολής (Γουδή) και του Τμήματος Νοσηλευτικής (Παλαιό κτήριο- Νέο κτήριο) για χρονικό διάστημα έως 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΕΚΠΑ