Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Ηλείας

H Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ