Προσλήψεις φυλάκων στο νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος»

Aνακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του ΝΘΠ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ