Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά 6 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ