προσλήψεις-επιστημονικών-συνεργατών-408616
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 14:44

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει

στην Αγία Παρασκευή Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών (Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΛΚΕ» (Ε-10467) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-5-2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ