προσλήψεις-εκπαιδευτών-στο-κεδιβιμ-κ-395834
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.01.2018 | 12:15

Προσλήψεις εκπαιδευτών στο ΚΕΔΙΒΙΜ Κεντρικής Μακεδονίας-ΠΕ Σερρών

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «ΟΙΝΟΧΟΟΣ – Sommelier», στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εισηγητή του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Πτυχία

2. Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις

εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ, από 17/01/2017 έως 22/01/2017, 09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται κάθε Δευτέρα ή/και Τετάρτη 09:00-12:00. Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.