προσλήψεις-εκπαιδευτών-στο-κεδιβιμ-κ-364608
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 30.01.2018 | 11:04

Προσλήψεις εκπαιδευτών στο ΚΕΔΙΒΙΜ Κεντ. Μακεδονίας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ